Apzināties un ieraudzīt sevi

Individuālais koučings principā ir saruna, kurā koučs velta visu uzmanību tam, lai ieklausītos un saklausītu būtisko klienta stāstā un uzdotu jautājumus, kas palīdzētu nonākt pie nepieciešamajām atbildēm saskaņā ar klientam svarīgām vērtībām. Principā tā ir saruna pašam ar sevi, taču profesionāla sarunvedēja – kouča – klātbūtnē. Koučs rūpējas par izraudzīto kursu: lai cilvēks apskatītu sev svarīgus jautājumus tieši no viņam būtiskiem aspektiem.

Šādu sarunu laikā koučs var palīdzēt klientam noskaidrot savas dzīves vērtības, mērķus un to sasniegšanai nepieciešamās darbības un rīcības jebkurā sev svarīgā dzīves sfērā. Tie var būt tādi jautājumi kā sevis izzināšana, pieņemšana, iemīlēšana, pārliecības iegūšana, karjeras attīstība un maiņa, kā arī daudzi citi.

Foto: Unsplash

Kouču izvēlas tie, kuri vēlas attīstīties

Kouča klientu lokā parasti ir dažāda vecuma un profesiju cilvēki, ar ļoti dažādiem sev svarīgiem risināmajiem jautājumiem, taču parasti viņus visus vieno vēlme uzlabot un attīstīt savu personīgo vai profesionālo dzīvi. Koučs parasti atbild par to, lai klients būtu motivets, tiktu atbalstīts un koncentrējies uz sev būtiskiem jautājumiem. Turklāt ar regulāru sesiju plānu klientam ir atskaites sistēma pašam sev un konkrētu uzdevumu plāns.

Koučinga procesa būtiskākie aspekti no klienta perspektīvas ir sekojoši:
• pats nonāk pie rezultāta/atbildes,
• lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar klienta vērtībām un vēlmēm,
• koncentrējas uz konkrēto situāciju un esošajiem resursiem, lai risinātu sev svarīgus jautājumus,
• koncentrējas uz to, lai saskatītu, ko var mācīties no konkrētās situācijas, kādi ir iespējamie risinājumi, un vai nav pieejams vēl kāds iespējamais risinājums,
• palīdz neieciklēties, bet iet uz priekšu,
• sesijas rezultātā ir iespējams izstrādāt jau konkrētu darbības plānu.